นวัตกรรมอัจฉริยะจากฮอนด้า
คุณค่าใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ฮอนด้ามุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้คน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน ในการนำเสนอเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ในการเดินทางให้กับผู้คน ฮอนด้าจึงคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์อันล้ำสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด รวมถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีคาร์บอนต่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของฮอนด้าในการสร้างสรรค์ "ผลิตภัณฑ์ที่มอบความสุขในการเดินทางให้กับผู้คน (The Joy and Freedom of Mobility) เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมอันยั่งยืน (A Sustainable Society where People Can Enjoy Life)

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

สาระน่ารู้รวมถึงแนวความคิดในการผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของฮอนด้า ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดปัญหามลภาวะ และค้นคว้าแนวทางการใช้พลังงานทดแทน เป็นการการประหยัดเชื้อเพลิง เพื่อดูแลเรา และดูแลโลกของลูกหลานเราในอนาคต