เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมกันกับเราเพื่อส่งมอบความยินดีให้แก่ลูกค้า เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือการเป็นบริษัทที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ ฮอนด้า ที่เกิดขึ้นจากความฝันและความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ยนตรกรรมที่เปี่ยมไปด้วยสมรรถนะ มีความปลอดภัยสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับวันนี้ และอนาคตข้างหน้า ด้วยความมุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด เราไม่เคยหยุดฝัน จิตวิญญาณแห่งความท้าทายของเราก็ไม่หยุดนิ่งเช่นกัน 

1 เลือกและค้นหาตำแหน่ง
2 ข้อมูลผู้สมัคร
3 เสร็จสิ้นการสมัคร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ